TV4 Komedi och TV4 Fakta XL upphör

2017-04-25

TV4 AB har beslutat att lägga ned kanalerna TV4 Komedi och TV4 Fakta XL per den 30 september 2017. Detta innebär att TV4 AB inte kommer tillhandahålla kanalerna efter nämnda datum. En justering av vårt TV4 paket kommer då att ske vilket meddelas i förväg.