Konvertering av befintlig anslutning till fiber

TV-Net har för ca två år sedan dragit fram fiberslangarna till samtliga tomter inom nätet och alla våra kunder som idag är anslutna på det gamla koaxiala systemet har möjlighet att konvertera anslutningen till fiber.

Alla våra befintliga kunder och även hushåll som tidigare har varit anslutna men är inte det idag erbjuds fiberkonvertering till en låg engångskostnad på 2000 SEK. Observera att arbetet innanför tomtgräns (grävning - i det fallet er gamla koaxiala kabel inte ligger i rör i marken, och indragning av plastslangen i huset) tillfaller hushållet.

Konverteringen innebär att den gamla koaxiala kabel-TV kabeln ersätts med en tunn plastslang som dras in i huset. I den slangen blåser vi sedan en fiberkabel, monterar er utrustning och driftsätter tjänsterna.

 

Såhär går en konvertering tillväga:

Inne i huset ska du bestämma en plats där fibernoden ska monteras. Fibernoden är en elektronisk enhet
som omvandlar ljuset från fibern till vanlig signal. Från den punkten kommer du sedan hämta din TV och/eller Bredbandssignal.
Det enda kravet från vår sida är att fibernoden inte monteras på vinden, då den inte klarar av den sommarvärmen som uppstår där.
Vi har lämnat en fiberslang vid din tomtgräns. Den slangen ska du förlänga in i huset till den bestämda monteringsplatsen för noden.
Återkom med hur många meter slang du behöver för detta så lämnar vi en ring till dig.
När du har grävt/borrat/spikat slangen från tomtgränsen fram till monteringsplatsen i huset, bokar vi tid för anslutning.
Försök att ha fina, snygga böjar på slangen när du jobbar med den annars kommer vi inte kunna blåsa genom fiberkabeln.

 

 

För tillfället har vi en väntetid mellan 4-6 veckor för konvertering.